Borsa

TSPB: 2021 yılında dünyada borsalara kote olan şirketlerin toplam piyasa bedeli 124 trilyon dolar oldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) “Türkiye Sermaye Piyasası 2021” raporu yayımlandı. Raporda, Covid-19 salgınını sınırlamaya yönelik kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesi, aşılamanın sürat kazanması ve destekleyici iktisat siyasetlerin sürmesinin katkısıyla global iktisadi faaliyette 2020 sonunda başlayan toparlanmanın, 2021 yılında da sürdüğüne dikkat çekildi. Raporda, salgın ortamında hükümetler ile merkez bankalarının takviyelerinin sürmesi, tasarruf eğiliminin artması ve düşük faiz ortamında yatırımcıların, alternatif getiri arayışıyla sermaye piyasalarına ilgisinin arttığı ve 2021’de dünya genelinde borsa getirilerinin müspet olduğu ve halka arzların da arttığı vurgulandı.

2021 yılında dünyada borsalara kote olan şirketlerin toplam piyasa pahasının bir evvelki yıla nazaran yüzde 17 artarak 124 trilyon dolara ulaştığının vurgulandığı raporda, süreç hacminin de birebir oranda artarak 215 trilyon dolara ulaştığı belirtildi. Borsa İstanbul süreç hacmindeki artışın tesiriyle yüzde 574 bölüm suratı ile evvelki yıl olduğu üzere 2021 yılında da dünyanın en likit piyasası oldu. TSPB raporuna nazaran, yüzde 355 dönem suratı ile Çinli Şenzhen Borsası en likit ikinci borsa olurken, yüzde 346 evre süratiyle Tayvanlı Taipei üçüncü, yüzde 298 bölüm süratiyle ABD’li Nasdaq ise dünyanın en likit dördüncü borsası oldu.

2021 yılının getiri şampiyonu Zimbabve Borsası oldu

“Türkiye Sermaye Piyasası 2021” raporuna nazaran, 23 gelişmiş ve 24 gelişmekte olan ülkenin büyük ve orta ölçekli şirketlerinin performansını yansıtan MSCI ACWI endeksi, 2021 yılını dolar bazında yüzde 19 artışla tamamladı. Gelişen piyasalar endeksinin yılı yüzde 3 kayıpla tamamladığı 2021 yılında, gelişmiş piyasaların gelişmekte olan piyasalardan müspet ayrıştığı belirtildi. Raporda, 2021 yılında Çin dışındaki gelişmekte olan ülkeler genelinde hisse piyasalarından sermaye çıkışının yaşandığı kaydedildi.

Rapora nazaran, 2021 yılında organize borsalar ortasında dolar bazında bir evvelki yıla kıyasla en fazla getiriyi yüzde 209 oranıyla Zimbabve Borsası sağladı. 2021 yılında yüzde 97 getiri ile Zambiya’daki Lusaka Borsası ikinci en yüksek getiri sağlayan borsa olurken, Sri Lanka Borsası yüzde 65 getiri ile üçüncü, Estonya Borsası yüzde 37 oranında getiri ile dördüncü oldu. 92 borsa ortasında 74’ü 2021 yılını müspet getiri ile tamamlarken, 18 borsa 2021 yılını kayıpla kapattı. Raporda, Borsa İstanbul’un, dolar bazında yüzde 30 ile en fazla kıymet kaybeden borsa olduğu 2021 yılında, en fazla kayıp yaşanan öteki 9 borsanın 4’ünün Latin Amerika, 2’sinin Afrika, 2’sinin Asya ve 1’inin Avrupa ülkesi borsası olduğu görüldü.

TSPB’nin derlediği datalarda, salgın ortamında internet üzerinden süreçlerin ivmelenmesiyle birlikte, teknoloji şirketlerinin iş hacmi ve bu şirketlere olan yatırımcı ilgisinin teknoloji şirketlerinin yükte olduğu Nasdaq’ta fiyatların yüzde 29 artmasında tesirli olduğu belirtildi. 2020 yılında salgın nedeniyle zayıf seyreden petrol fiyatlarının 2021 yılında tekrar yükselmesiyle iktisadı yükle petrol gelirine bağlı olan ülke borsalarının sıralamada öne çıktığı görüldü.

Dünyada borsaların piyasa kıymeti 124 trilyon dolara çıktı

“Türkiye Sermaye Piyasası 2021” raporunda, endekslerdeki artışın yanı sıra halka arzların da tesiriyle 2021 yılında dünyada verisi incelenen 85 borsaya kote olan şirketlerin toplam piyasa kıymetinin bir evvelki yıla nazaran yüzde 17 artarak 124 trilyon dolara çıktığı vurgulandı. TSPB’nin Dünya Borsalar Federasyonu bilgilerinden yararlanarak oluşturduğu raporda, “2021 yılında dünya borsalarındaki toplam piyasa pahasındaki artışın üçte ikisi NYSE, Nasdaq ve Euronext’ten geldi. Bu borsalar toplam piyasa bedelinin yarısını oluşturdu. ABD borsalarındaki şirketler, 52 trilyon dolarlık piyasa pahası ile dünya borsalarının toplam piyasa kıymetinin yüzde 41’ine sahip. 7.3 trilyon dolar piyasa pahası ile Avrupa’nın en büyüğü olan ve Hollanda, Belçika, Fransa, Portekiz, Norveç, İtalya Borsalarını içeren Euronext Borsa ile Uzak Doğu blokunda yer alan Japonya, Çin, Hong Kong ve Şenzhen borsaları piyasa kıymeti bakımından ABD borsalarının akabinde gelerek, toplam piyasa kıymetinin yüzde 26’sını oluşturdu” denildi.

New York Borsası 27.7 trilyon dolar piyasa pahası ile dünyanın en kıymetli borsası

Rapora nazaran, New York Borsası 27.7 trilyon dolar piyasa pahası ile 2021 yılında dünyanın en kıymetli borsası olma unvanını korudu. Nasdaq 24.6 trilyon dolar ile ikinci sırada, Şanghay 8.2 trilyon dolar piyasa kıymetiyle üçüncü sırada yer aldı. Borsa İstanbul ise evvelki yıla nazaran 6 sıra gerileyerek 138 milyar dolar piyasa pahası ile 2021 yılında 38’inci sırada yer aldı. 2021 yılı sonunda borsaların piyasa pahasının ilgili ülkelerdeki GSYH’ya oranının yüzde 123’e çıktığının belirtildiği raporda, Hong Kong borsasının piyasa kıymeti itibariyle ulusal gelirinin 15 katı büyüklüğe ulaştığına dikkat çekildi. Dolar bazında hesaplandığında Borsa İstanbul’un piyasa pahasının Türkiye GSYH’sına oranının ise yüzde 17 olduğu vurgulandı.

Borsalara kote şirket sayısı 56 bine yaklaştı

Raporda, 2021 sonu prestijiyle dünyada yatırım fonları ve holdingler hariç 87 borsaya kote olan yerli, yabancı şirket sayısının 56 bine yaklaştığı belirtildi. İncelenen borsalar ortasında 5 bin 600’e yakın şirketle en fazla şirketin kote olduğu borsa Hindistan Bombay olurken, 3 bin 824 şirketle Japonya Borsası ikinci, 3 bin 678 şirketle Nasdaq OMX üçüncü sırada yer aldı. Raporda, kote olan şirket sayısı bakımından birinci 10’da yer alan borsaların dünyadaki borsaya kote olan şirketlerin yüzde 56’sına sahip olduğu belirtildi. 2021 yılında 87 borsa ortasında 798 şirket ile Nasdaq OMX en fazla yabancı şirketin kote olduğu borsa oldu. Birinci 10 sıralamasında yer almayan Viyana Borsası’na kote olan şirketlerin yüzde 92’si, Lüksemburg’a kote olan şirketlerin ise yüzde 80’i yabancı şirketlerden oluşuyor. Menkul değer yatırım iştirakleri ve borsa yatırım fonları hariç, 380 şirketin kote olduğu Borsa İstanbul, 87 borsa ortasında bir evvelki yıla nazaran üç sıra düşerek 2021 yılı sonunda 30’uncu sıraya geriledi.

Pay senedi süreç hacmi 215 trilyon dolara ulaştı

TSPB’nin Dünya Borsalar Federasyonu bilgileri üzerinden yaptığı derlemelere nazaran, artan yatırımcı ilgisinin tesiriyle 2021 yılında dünyada pay senedi süreç hacmi yüzde 17 artarak 215 trilyon dolara ulaştı. 2021 yılında bir evvelki yıla nazaran yüzde 3.369 oranında artışla süreç hacminin en fazla arttığı borsa Pearl Equities isimli iştiraki aracılığıyla hisse piyasası süreçlerine 2020 yılı Eylül ayında başlayan Miami Memleketler arası Menkul Değerler Borsası (MIAX) oldu. Rapora nazaran, yüzde 350 oranında artışla Abu Dabi Borsası, 2021 yılında süreç hacmi artışında ikinci olurken, yüzde 231 ile Panama’daki Latin Amerika Borsası üçüncü, yüzde 226 artışla Kuveyt Borsası dördüncü oldu. ABD borsaları, piyasa pahasında olduğu üzere süreç hacminde de birinci sıralarda yer aldı. 2021 yılında 794 milyar dolarlık süreç hacmiyle Borsa İstanbul, pay senedi süreç hacmi bakımından dünya borsaları ortasında 20’nci sıradaki yerini korudu.

Raporda, sağladıkları düşük maliyet, süratli süreç ve tek merkezden birçok piyasaya ulaşabilme üzere imkanlarla alternatif süreç platformlarının da son yıllarda yatırımcılar tarafından tercih edildiği vurgulandı. Rapora nazaran, değerli alternatif süreç platformlarından biri olan Cboe ABD’nin süreç hacmi evvelki yıla kıyasla 2021 yılında yüzde 11 arttı.

Global yatırım fonları 71 trilyon doları aştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin, ABD Yatırım Kuruluşları Enstitüsü’nün (Investment Company Institute) 46 ülkeyi kapsayan bilgilerinden derlediği “Türkiye Sermaye Piyasası 2021” raporuna nazaran, dünyadaki yatırım fonlarının toplam büyüklüğü borsa endekslerindeki artışa paralel olarak 2021 yılında bir evvelki yıla kıyasla yüzde 13 artarak 71 trilyon doları aştı. ABD’nin 34 trilyon dolarlık yatırım fonu portföyü ile dünya sıralamasında birinci sırada yer alırken raporda yatırım fonlarına ait şu tabirler yer aldı: “2021 yılında ulusal geliri 84 milyar dolar olan Lüksemburg’un yatırım fonu büyüklüğü 6,6 trilyon doları aştı. İrlanda, 20221 yılında yatırım fonu portföyünü bir evvelki yıla nazaran yüzde 15 artırarak, 4,6 trilyon dolarlık portföy büyüklüğü ile dünyada üçüncü sırada yer aldı. Yatırım fonu büyüklüğünü yüzde 46 üzere yüksek bir oranda artıran Çin, dördüncü sıraya çıktı. Yatırım fonları büyüklüğünde birinci 10’da yer alan ülkelerin yatırım fonu portföy büyüklüğü, toplam portföy büyüklüğünün yüzde 90’ını oluşturuyor.” Raporda, 2021 yılında Türkiye’deki yatırım fonu portföy büyüklüğünün bir evvelki yıla kıyasla dolar bazında yüzde 16 artarak 20.4 milyar dolara çıktığı vurgulandı.

-iDeal Haber Merkezi-

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam Engelleyici Algılandı Lütfen Kapatıp Giriş Sağlayınız.